Siri Siri Muvvalu

PG
Kavya promises Sharada to reclaim Kalakshetram. Later, Uma Maheshwari's demand shocks Indrani.

Watchlist