Satyam Shivam Sundaram

PG
Shiva manipulates Putti against Tapsee. Elsewhere, an upset Kalpana returns Poorna's money.

Watchlist