Sapna Babul Ka... Bidaai

Khushi tells Kaushalya that Vasundhara slapped Alekh. Meanwhile, Vasundhara locks Alekh in a room. Anmol frees him. Watch full episodes of Sapna Babul Ka...Bidaai, online on Hotstar.

Watchlist