Samayal Samayal

Chef Venkatesh Bhatt teaches Oviya to make delicious Sweet Potato Tikki, Sweet Potato Paratha, and Sweet Potato Pulusu. Watch the full episode, online only on Hotstar.

Watchlist