Pellante Noorella Panta

PG
Karthik forgives Akshara. Karthik and Akshara arrive to meet Sulochana. Akshara cuts the cake, that Sulochana has made for them. The family decides to play antakshari. Akshara begins with a song. Bindu gets jealous seeing Akshara and Karthik happy.

Watchlist