Nimki Mukhiya

Nimki rejoices as Babbu arrives to take her back home. Elsewhere, Tetar's decision angers Anaro Devi. Watch the latest and full episodes of Nimki Mukhiya streaming on Hotstar.

Watchlist