Nimki Mukhiya

Nimki gets ready for the haldi ceremony while Tetar Singh’s family performs Babbu’s haldi rituals. Anaro Devi wreaks havoc on the occasion. Watch the latest and full episodes of Nimki Mukhiya streaming on Hotstar.

Watchlist