Mayavi Maling

Pranali assigns a secret task to Haran. Eshwarya's mother asks Adivanth to marry Eshwarya. Angad meets Kalindi aka Madhumali and plots against Pranali.

Watchlist