Jana Na Dil Se Door

Vividha assures Suman that she loves Ravish! Meanwhile, Ravish hears Vividha mumble in her sleep. Kalindi suspects Vividha. Why?

Watchlist