Ek Bhram - Sarvagun Sampanna

Kabir is hesitant to reveal Vyom's truth to Kavya, while Ammaji praises Janhvi for humiliating P.K. Mittal.

Watchlist