Ek Aastha Aisi Bhee

Guruma is baffled when Aastha finds the Krishna idol. Despite her win, Aastha surrenders before Guruma. Why? Watch the full episode, online only on Hotstar.

Watchlist