Chhatriwali

Surekha confronts Shashikala for accusing Madhura. Vikram rebukes Surekha for insulting Suryakant. Aaji tells Vikram that Shashikala accused the Jamkars.

Watchlist