Bhojo Gobindo

Dali and Purbi argue with Gobinda regarding his relationship with Keshto. As per Pratap's plan, Keshto buys a sari for Dali.

Watchlist