Seeta, Gopal's Lakshmi pooja

Seeta and Gopal conduct a Varamahalakshmi pooja at their house. Rajashekar leaves without taking the prasadam. Shanta is shocked to hear Sandhya and Gopal's conversation. Seeta visits Rajashekar.

Watchlist