Tamil Nadu Special

Samayal Samayal

5 Dec 2015Season 1Episode 6343 min
Chef Venkatesh Bhat rustles up Tamil Nadu special dishes in this episode. The mouthwatering items are thiruvathirai koottu, brinjal rasavangi, sambhar powder and pathiya milagu curry.

Watchlist