Rekha Plans To Kill Abhi

Dheena executes his plan to dispose Neeli. Meanwhile, Rekha plans to make Surya poison Abhi on their wedding night. Will Rekha succeed? Can Neeli save Abhi?

Watchlist