Advice for Bharani

Nakshathraphalangal Kani Payoorinoppam

15 JunSeason 12Episode 183121 min
Kani Payoor advises people born under Bharani nakshathra to be wary of their actions and asks them to refrain from borrowing or lending money.

Watchlist