Khoka's Family to Visit Kolkata

Khoka Babu

21 Aug 2016Season 3Episode 10420 min
Khoka’s family prepares to visit Tori’s house. Meanwhile, Tori plans to convince them to wear modern attires. Later, Anuradha speaks to Tori over the phone.

Watchlist