Ishaan Warns Mishka

Aaj Aari Kal Bhab

6 May 2016Season 7Episode 22920 min
Ishaan catches Mishka bribing his lawyer. Bokul and Ishaan warn Mishka to stop her evil ways. Ishaan's family is very excited to see Bokul.

Watchlist