Li/Liu Win Against Chen/Lin in Electrifying Finale

8 min
Li Junhui/Liu Yuchen win 21-17 17-21 24-22 against Chen Hung Ling/Chi-Lin Wang in the Yonex Chinese Taipei Open 2016 GP Gold

Watchlist