Sri Krishna

Krishna kills Kamsa after he attacks him. While the Gods and Goddesses bless Krishna, Vasudeva feels elated.

Watchlist