Shaurya Aur Anokhi Ki Kahani

Shagun asks Devi to make Shaurya turn against Anokhi after he returns. Later, Anokhi discovers the truth as she suspects Vineet and follows him.

Daftar Tonton