Om Namah Shivay

Shiva refuses to hand over Chandradev to Dakshya. Later, Vishnu arrives at Kailash when Dakshya, in a fit of rage, decides to curse Shiva.

Watchlist