Mayavi Maling

Antara informs Eshwarya that she failed to track Shiladitya. Madhumali tells Angad how Marukesur will help him take control of Maling's lake. Later, Madhumali guides Haran to become a Danav Vanshi.

Watchlist