Ke Apon Ke Por

Rinky's retaliation throws Sohili in a state of shock while Joba prays for Koyel. Later, Sohili's scheme takes shape as Tanna threatens Amiobhushan.

รายการรับชม