Kasthuri

Madhu Prakash misleads Mamtha against Rajini and Kasthuri. However, Rajini's behaviour shocks them.

Watchlist