Devon Ke Dev... Mahadev

Mahishasur misbehaves with Parvati, who become furious and assumes the form of Mahishasur Mardini. She kills Mahishasur and apologises to Mahadev for her deeds. Mahadev, Brahma, Vishnu, Lakshmi, and Narad Muni praise Parvati.

Watchlist