Prathibhavantharu

Watchlist

Prathibhavantharu
Prathibhavantharu is a Kannada drama starring S Ramu, T.Mahesh, Usha, Kavya, Sujatha, directed by M.V.Kannaiah. Prathibhavantharu revolves around an ashram where Mahesh attempts to reform the children staying there. Watch the full movie, Prathibhavantharu, online, only on Hotstar.