Suhani Si Ek Ladki

Suhani reveals to Sayyam that Sambhav is alive. She also informs the family that Sambhav is torturing her. Later, Sambhav makes a revelation to Baby.

Watchlist