Srinivasa Kalyanam

12+
A furious Madhavi slaps Dhanalakshmi. Mahalakshmi's mother, Laddu and Padma arrive at Suryanarayana's house. Suryanarayana questions Padma. Mahalakshmi's mother gets furious at Madhavi and slaps her.

Watchlist