Nimki Mukhiya

The BDO prevents Nimki from entering the Panchayat office. Babbu does the unthinkable after Nimki downplays him.

Watchlist