Nimki Mukhiya

Anaro Devi wants to ruin Babbu and Nimki’s engagement. At her insistence, Babbu leaves the house! Watch the latest and full episodes of Nimki Mukhiya streaming on Hotstar.

Watchlist