Nimki Mukhiya

Babbu agrees to marry Nimki. Later, Tetar Singh and his family visit Ram Bachan’s house. Watch the latest and full episodes of Nimki Mukhiya streaming on Hotstar.

Watchlist