Nimki Mukhiya

Anaro and Rekha tell Nimki that they will get Bindiya married to Babbu. Nimki tells Sweety that she is not affected by it.

Watchlist