Nimki Mukhiya

Anaro Devi spoils Nimki and Babbu's movie plan. Later, Babbu romantically apologises to Nimki. Watch the latest and full episodes of Nimki Mukhiya streaming on Hotstar.

Watchlist