Mahabharat

Satyavati asks Vidur to make Yudhishtir, the next ruler of Hastinapur. Meanwhile, Dhritarashtra decides to make Duryodhan his successor. Bhishma asks Shakuni to tell Dhritarashtra to wait till Pandu's sons return to Hastinapur.

Watchlist