Kaatrin Mozhi

Raja reveals the truth about the theft to Subbu. Later, Priya apologises to Subbu for Raja's mistake.

Watchlist