Ko/Shin Dominate Chang/lu in SF

Korea's Ko Sung Hyun and Shin Baek Cheol outclassed Chinese Taipei's Chang Ko-Chi and Lu Chia Pin 21-14 21-15 in the semi-finals of the Macau Open 2018

Watchlist