Nimki Mukhiya: People pelt stone and raise slogan against Nimki

Nimki Mukhiya: People pelt stone and raise slogan against Nimki

Watchlist