Kaun Jitega 2019: Yogi’s minister Swami Prasad Maurya’s son-in-law Naval Kishore joins Samajwadi Party

Kaun Jitega 2019: Yogi’s minister Swami Prasad Maurya’s son-in-law Naval Kishore joins Samajwadi Party

Watchlist