Kalyanam Mudhal Kaadhal Varai

Arjun and Praveen tease Jai. Vandhana tries to provoke Praveen against Arjun and Priya, but in vain. Jai feels helpless to see Madan and Vaishali together. Vaishali taunts Jai. Priya, Manju, Kavitha and Bala rejoice as Jai fumes with rage when Madan touches Vaishali. Priya advises Jai.

Watchlist