Choti Malkein

Suman refuses to execute Abhilasha's plan against Shridhar and Revati. Utamrao's goons take Anandi to a mental asylum.

Watchlist