Ram Battles Khara

In episode 167 of Siya Ke Ram, a furious Khara attacks Ram along with his asuras for slighting his sister Surpanakha. Ram kills Khara and his asuras single handedly

Watchlist