Vithu Mauli

Kali and Aeshyasur escape when Goddess Durga kills Shumbh and Nishumbh. Vithal revives Navratri back to life.

Watchlist