Satyam Shivam Sundaram

PG
Satya and Sundar mock Anjali's childish behaviour. Later, Sharmila locks up Chandrahas in the house.

Watchlist