Om Namah Shivay

An Asura named Jalandhar attacks Dakshya's kingdom. Dakshya gears up with his army for the battle. Vishnu and Brahma insist that Dakshya seeks help from Shiva.

Watchlist