Om Namah Shivay

Gajamukhasur's attempt to get rid of Ganesh fails. Soon, Ganesh transforms Gajamukhasur into a rat.

Watchlist