Nakushi - Tarihi Havi Havi Shi

Savitri scolds Mahavidya for accusing Nakushi of ruining Saurabh's life. Later, Nakushi requests Mahavidya not to reveal her past to Savitri. Will Mahavidya agree?

Watchlist