Drushti

Vedashree is shocked when Mohana reveals her true identity. Later, she provokes Ansh to kill Piya.

Watchlist