Bojhena Se Bojhena

Arnab defends Pratap when Aranya threatens to shoot him. Pratap tries to attack Aranya, but the police arrive and arrest Pratap. Pakhi's family tells Khushi, Arnab and his mother to accompany them.

Watchlist